0

500:- rabatt på träningskort fr.o.m. mars månad

Från och med mars månad, då vi har nyintagning i utvalda grupper, sänker vi terminskortet med 500:- för samtliga ålderskategorier. Klippkort och drop-in är oförändrade.

Välkomna!

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Popup Images .