Föräldrainfo

Combat Academys ungdoms- och barnträningar är till för att främja och förbättra självsäkerhet, självkännedom, självdisciplin, koncentration och målmedvetenhet.

Vi erbjuder barn och ungdomar en miljö där man på ett optimalt sätt förbättrar dessa mentala förmågor, samtidigt som man ökar sin fysiska kapacitet: bättre koordination, styrka och uthållighet.

Och självklart lär man sig att försvara sig!

Allt detta i en trygg miljö.

Några viktiga punkter inom ungdoms- och barnträning:

1. Disciplin och respekt: Oberoende av ålder är disciplinen en av de viktigaste aspekterna i en kampsportklass. Detta ska dock inte förväxlas med ”diktatur och blind lydnad”. Disciplinen är viktigt eftersom att kampsport inte är helt ofarligt, och lyssnar man inte på instruktören kan man skada sig själv eller sin träningspartner. Det är därför viktigt att man lyssnar på instruktören hela tiden. Vi tränar för att lära oss, inte för att skada någon annan.

Att visa respekt för varandra, både innanför och utanför lokalen, är något man lär sig på träningen.

Speciellt tonåringarna kan ha en tendens att ifrågasätta myndigheter, auktoritet och vuxna under en period. Att betona respekt för varandra och disciplin kommer inte bara påverka kvaliteten i på träningen, utan hjälper tonåringar att hantera sina känslor och attityder i livet.

2. Grupptryck: Grupptryck är en mäktig kraft i ungdomarnas liv. Många går kanske med i ett gäng för att man är osäker och rädd för att möta livet ensam och ta självständiga beslut. Ett gäng kompisar kan bli ett stödsystem. Tyvärr kan det lätt bli inriktat mot ett negativt beteende. På Combat Academy får man positiva förebilder, och på köpet en stärkt viljestyrka. Genom det ökade självförtroendet kan man våga säga ”Nej!” mot grupptryck (och istället gå på träningen)!

3. Motverka fördomar: Grundläggande principer i all kampsport är respekt, ödmjukhet, och tålamod. Detta är helt i motsats till de sensationella skildringar av kampsport man ser i filmer och massmedia, ofta överdrivna för att öka tittarsiffror.

Vi vill motverka dessa fördomar genom att informera t.ex. föräldrar, skolpersonal, allmänheten och massmedia. Därför åker vi regelbundet runt till skolor, mässor, shoppingcenter, events etc. för att hålla föreläsningar, uppvisningar eller träningspass.

Slutligen…

Väpnad med en arsenal av fysisk kapacitet att motstå hot, erhåller man ökad mental styrka. En kraft som grundar sig på kunskapen om de kroppsliga talanger man fått genom sin träning. Trots att det yttre kan verka hårt och aggressivt, blir resultatet en fridfull och självsäker individ.

Detta är resultatet av kampsportsträning på Combat Academy!

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Popup Images .