Brasiliansk Jiu-Jitsu

Brasiliansk Jiu-Jitsu (BJJ) är, enkelt uttryckt, brottning med grepp, fasthållningar, ledlås och strypningar. Stilens överlägsenhet i kamp på marken har gjort den till en grundpelare i MMA (Mixed Martial Arts) samtidigt som den även kan användas som effektivt självförsvar.

I BJJ lär du dig att använda teknik och rörlighet (istället för råstyrka) så du kommer märka att det redan efter en termin går att matcha en betydligt större motståndare. Sparring (rull) är centralt och till skillnad från kampsporter med slagtekniker så är det möjligt att sparras varje pass redan som nybörjare utan någon större skaderisk; attackerna appliceras nämligen gradvis så det finns gott om tid att ”klappa av” (d.v.s. ge upp, så att motståndaren släpper greppet).

BJJ innefattar både träning med jiu-jitsu-dräkt (så kallad ”gi”) och träning utan dräkt: ”No-Gi”. De flesta tekniker som tränas fungerar både med och utan gi, även om dräkt är rekommenderat. Runt dräkten knyts ett bälte vars färg representerar ens kunskapsnivå. När instruktören tycker att man är mogen nog så kan man graderas upp till nästa bälte.

Combat Academy arrangerade redan 1996 det första BJJ-seminariet i Sverige och våra instruktörer har sedan dess besökt Brasilien ett flertal gånger och fortsatt att sprida stilen i Täby. Man kan därmed säga att vi är landets äldsta BJJ-klubb!

Vår huvudinstruktör i Brasilien är Alexandre ”Gigi” Paiva; tidigare världsmästare och en av ledarna för Alliance BJJ, som i över fem års tid har behållit sin titel som bästa team vid världsmästerskapen i BJJ.

Diskussionsforum för klubbens BJJ-utövare finns på www.alliancebjj.se.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Popup Images .